پاورپوینت خوي شهر اولين ها

پاورپوینت خوي شهر اولين ها

پاورپوینت خوي  شهر اولين ها

 

مقدمه :

براي بازشناسي تاريخ يك سرزمين بنظر مي رسد شناخت جغرافياي آن و محل استقرار اقليم آن به عنوان يك ضرورت  بايستي مورد توجه صاحبنظران قرار گيرد. از همين رو در اين مقاله ضمن بيان ويژگيهاي جغرافياي و جمعيتي شهرستان خوي قابليتها و توانمنديها ي آن كه در طول تاريخ به عنوان يك زير ساخت در توسعه اين شهرستان نقش آفريني كرده اند معرفي مي گردد:

جغرافیای شهرستان خوی:

الف ) جغرافياي طبيعي :

 * شهرستان خوي به لحاظ طبيعت زيبايش در متون باستان به دارالصفا  معروف است .همچنين به لحاظ قرار گرفتن در مسير جاده ابريشم سابقه تاريخي دارد.

 

* مساحت 4616 كيلو متر          سهم استاني 3/12%

 
دسته:

پاورپوینت خوي شهر اولين ها

خرید آنلاین